Antwoord op je vraag

Er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de ontwerpwedstrijd ICOON Terneuzen. Op alle vragen hebben we antwoord gegeven en op alle opmerkingen hebben we gereageerd. We wilden dit zorgvuldig doen. Hierdoor duurde het wat langer voor de beantwoording klaar was.

Nota van Inlichtingen

Maar nu is de Nota van Inlichtingen gereed, je vindt hem hier.

In de Nota van Inlichtingen wordt verwezen naar diverse bijlagen, die vind je hier.

Deze bijlagen zijn vooral tekeningen en een stedenbouwkundig plan.

Herziene ontwerpopdracht

De vragen en opmerkingen hebben er toe geleid dat we de ontwerpopdracht hebben aangepast. De herziene ontwerpopdracht, versie maart 2020, vind je hier.

Tweede vragenronde

In de tweede ronde zijn nog een paar vragen gesteld. De beantwoording ervan vind je hier. De vragenstellers hebben ook persoonlijk bericht ontvangen.