Co-creatie

De Driemast, voorheen ICOON genoemd, is tot stand gekomen door co-creatie. Een unieke samenwerkingsvorm waarbij iedereen inspraak heeft gehad op het ontwerp. Het project heeft verschillende fasen doorlopen.

Verzamelen
Het verzamelen van verhalen, beelden en tekeningen bij de inwoners en bezoekers van de gemeente Terneuzen. Alle inzendingen zijn in een rapport verzameld en aangeboden aan verschillende ontwerpers.

Ontwerpen
Ontwerpers konden inschrijven om een ontwerp voor de toren te maken. De ingediende verhalen vormden het uitgangspunt. Vervolgens zijn de ontwerpen gepresenteerd aan de inwoners van de gemeente Terneuzen die hun verhaal, foto of schets in de eerste fase indienden. Zij hadden een stem in het ontwerp en het ontwerp met de meeste stemmen won.

Budget
Het ontwerp voor De Driemast is democratisch gekozen. Samen proberen we budget binnen te halen om de toren te bouwen. De gemeente Terneuzen levert een bijdrage. Maar er is meer nodig. Dit proberen we onder andere via sponsoring en crowdfunding binnen te halen.

Realiseren
Als het budget geregeld is, kan De Driemast gebouwd worden. We kijken uit naar de plaatsing van deze fantastische toren met een uniek verhaal. Een echt iconisch bouwwerk voor Terneuzen waarop we allemaal trots kunnen zijn. Het streefdoel is dat de toren in 2026 staat.