Directeur Toonbeeld - Nynke van der Ploeg

“Toonbeeld is een culturele instelling in de regio. We vinden het, net als de gemeente, belangrijk dat er op cultureel vlak veel te beleven is. Een van de activiteiten die we organiseren is de Verbeeldingsroute op de Scheldeboulevard. In de zomermaanden stellen we hierbij een flink aantal kunstwerken van (jonge) makers uit Zeeland en Vlaanderen tentoon. Die komen prachtig tot hun recht tegen het unieke decor van de Westerschelde. Deze manifestatie is een grote publiekstrekker voor toeristen en inwoners uit Zeeland en Vlaanderen.

De Driemast komt ook op de Scheldeboulevard en wordt daardoor automatisch onderdeel van onze Verbeeldingsroute. We zoeken voor onze route altijd naar thema’s die dicht bij het verhaal van Terneuzen liggen. In die zin sluit de expositie altijd aan bij waarvoor het ICOON staat. Daarnaast is het fijn dat met deze toren alle culturele initiatieven en uitingen in de binnenstad met elkaar in een logische verbinding komen. Zo zijn het allemaal schakels in de ketting waarmee de culturele infrastructuur in de binnenstad wordt gemaakt en verbeterd.

De Driemast is niet alleen een prachtig start- en ontmoetingsplek in de Verbeeldingsroute, maar ook een open podium waar kunstenaars een plek kunnen krijgen voor optredens. Het kan bovendien een plek zijn waar culturele educatie plaatsvindt. Denk aan onze buitenlessen op het gebied van fotografie en schilderen. Toonbeeld betrekt ook de (middelbare) scholen bij onderwijsprojecten en de Verbeeldingsroute. Het ICOON en daarmee het verhaal van Terneuzen bereikt zodoende ook veel jongeren. En dat zijn de beste ambassadeurs voor Terneuzen en de toekomst.”