Ervaar Terneuzen vanaf de Driemast

Ervaar Terneuzen! Met deze slogan probeert Terneuzen de regio, inwoners, studenten, arbeidskrachten en bezoekers te verleiden de stad en het havengebied te (her) ontdekken en te beleven. De timing is bewust. Terneuzen is een tijdperk van revitalisatie, uitbreiding en verduurzaming binnengestapt. Deze veranderingen zijn inmiddels al in een aantal gedaanten zichtbaar, maar krijgen de komende jaren nog verder vorm. 

Zo nemen Terneuzen en Gent, als partners in het internationale Vlaams-Nederlands havenbedrijf Nort Sea Port, eind 2024 de samen gebouwde nieuwe sluis in gebruik. Deze verbrede entree tot het Kanaal van Gent naar Terneuzen leidt tot een ware maritieme metamorfose van het imposante Noordzeesluizencomplex. De scharnierpositie van Terneuzen tussen de haven van Gent en de wereld krijgt daardoor nog meer economische importantie. 

Dit betekent dat Terneuzen zich voorbereidt op de aanzuigende werking van de economische en toeristische ontwikkelingen en zich klaarmaakt voor die nieuwe toekomst. Een toekomst die vraagt om een blijvende invulling van de vele banen die er nu al zijn. En die er ongetwijfeld bijkomen en de daarop af te stemmen huisvesting, zorg, onderwijs, culturele en recreatieve voorzieningen. 

De houtkoolschetsen voor dat nieuwe Terneuzen met respect voor de leefbaarheid en betrokkenheid van de huidige samenleving zijn gemaakt. Er ligt een ambitieus programma voor herstructurering en opwaardering van de binnenstad. Met herschikking van woon- en winkelgebieden en vergroening. Maar ook opwaardering van de culturele functies met zelfs de geboorte van een cultuurkwartier. En er ligt een plan voor de bouw van een nieuwe onderwijsvoorziening met campus.

Wie nu in Terneuzen om zich heen kijkt, ervaart dat al deze plannen in een stroomversnelling zijn gekomen. De grote betrokkenheid van de Terneuzense bevolking bij het schetsen van die nieuwe toekomst en het aantrekkelijker maken van de stad en omgeving inspireerde tot de bouw van een 23 meter hoge uitkijktoren op de pier. Daar waar de waterlijn van de Westerschelde de wal kust als bezegeling van de eeuwige trouw van het water aan de stad en de stad aan het water.

Van daaruit kunnen bewoners en bezoekers met nieuwsgierigheid, trots en verbondenheid het nu en het morgen volgen en beleven. Tegen een voortdurend wisselend panorama van passerende schepen, stadsgezichten en bedrijvigheid, in het ritme van het tij en het klimaat.
 
Het ontwerp van de toren is van twee jonge Gentse architecten Laurent Vanhaverbeke en Florence Desmedt. De toren heeft de naam Driemast gekregen. De Driemast is hun vertaalslag van de inbreng van de bewoners uit de binnenstad en de schooljeugd.

De toren is op deze manier verankerd in het DNA van Terneuzen en klimt over de dynamiek, mystiek en romantiek van de stad naar boven. De dynamiek en trafiek van het havengebied, het kanaal van Gent naar Terneuzen en de industriële omgeving, de mystiek van de legende van de Vliegende Hollander en de romantiek van de verdwenen watertoren. Met name het sentimentele saluut aan de watertoren, dat uit het hart van vele Terneuzenaren komt, is voor de ontwerpers een belangrijk element om tot uitdrukking te brengen.

Daarnaast is het van belang dat de toren naast de functie van uitkijktoren en belevingsplek een spilfunctie gaat krijgen bij tal van culturele en recreatieve ontmoetingen en evenementen. Want Terneuzen investeert niet alleen in de hardware van de stad, maar ook in de ziel met uitingen van beeldende kunst, zang, dans en poëzie in de openbare ruimte.  

De bouw van de toren is gepland voor 2026. Het stadsbestuur gebruikt de komende periode om opnieuw samen met de bevolking, het centrum voor kunst- en cultuuronderwijs Toonbeeld, provincie Zeeland, North Sea Port en derden de scheepsdoop van de Driemast verder voor te bereiden.