Logo Stad Gent

Over ICOON

Eén van de sterke punten van de stad Terneuzen is de ligging aan het water (de Westerschelde) en de economische en culturele verbindingen die daaruit voortkomen. Door de realisatie van een uitkijktoren kan iedereen van grote hoogte kennis maken met de sterke punten en kenmerken van de stad Terneuzen. De sluizen, de ligging aan het water, het centrum, de internationale economische verbindingen en de omliggende industrie. 
We bouwen niet zomaar een uitkijktoren, maar een bijzonder ontwerp dat voor iedereen herkenbaar is als het ICOON van Terneuzen.

Het ICOON van Terneuzen komt tot stand door zogenaamde co-creatie. Een unieke samenwerkingsvorm waarbij iedereen inspraak heeft in het ontwerp.
Het project ICOON van Terneuzen is opgedeeld in verschillende fasen:

Fase 1 
Het verzamelen van verhalen, beelden en tekeningen bij de inwoners en bezoekers van de gemeente Terneuzen. De website www.icoonterneuzen.nl staat hierbij centraal. Alle inzendingen worden in een rapport verzameld en aangeboden aan verschillende ontwerpers.

Fase 2
Ontwerpers kunnen inschrijven op het Project ICOON van Terneuzen. De verhalen vormen het uitgangspunt. Daarnaast zal uiteraard gekeken moeten worden naar het beschikbare budget, de technische haalbaarheid en de beperkingen (zoals bijvoorbeeld de zeevaart die er geen hinder van mag ondervinden). Als alle ontwerpen zijn getoetst, worden deze gepresenteerd aan de bewoners van de gemeente Terneuzen die hun verhaal, foto of schets in Fase 1 hebben ingediend. Deze bewoners krijgen een stem in het ontwerp. En dan is het simpel: de meeste stemmen gelden. 

Fase 3
Nadat het ontwerp democratisch is gekozen, gaan we naar de fase van realisatie. Samen proberen we zoveel mogelijk budget binnen te halen om de toren te kunnen bouwen (sponsoring en crowdfunding). De gemeente Terneuzen levert in ieder geval al een flinke bijdrage in het budget.

Het eindresultaat? Een fantastische toren met een uniek verhaal. Een echt ICOON van Terneuzen waar we met z'n allen trots op kunnen zijn.